Erasmus+ Lets adapt through ITC tools

W dniach 19.02.-23.02.2024 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach realizowanego projektu .Głównym tematem spotkania było wykorzystanie narzędzi ICT w komunikacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W Zespole Placówek Edukacyjnych  w Olsztynie gościliśmy partnerów projektu ze szkół:

 Mev Ortaokulu (Turcja)

- Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Rosa Luxemburg" (Włochy)

Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto de Cinfães (Portugalia)

Școala Gimnazială Specială Pașcani (Rumunia)

W ramach tego spotkania omówiono korzyści i negatywne skutki długotrwałej ekspozycji na ekrany u dzieci z potrzebami edukacyjnymi specjalnymi, ale także rozwój komunikacji tej grupy uczniów za pomocą mediów cyfrowych, platform edukacyjnych i aplikacji cyfrowych. W pierwszych dniach mobilności zaprezentowaliśmy szkołę  i omówiliśmy proponowane pakiety pracy w projekcie, przeprowadzając prezentacje na temat specyficznych metod rozwoju komunikacji uczniów z potrzebami edukacyjnymi specjalnymi, rozmawiając o cyfrowych opowieściach, stronach internetowych i platformach z interaktywnymi aplikacjami, prowadziliśmy warsztaty, w których eksplorowaliśmy narzędzia takie jak C-Eye, Animacja Stop Motion, Boardmaker. Ponadto, w ramach tej mobilności zaprezentowaliśmy Warsztaty Terapii Zajęciowej dla dorosłych z niepełnosprawnościami. Projekt Erasmus+ „Let's adapt through ITC” będzie trwał dwa lata, z całkowitym zatwierdzonym budżetem w wysokości 250 000 euro, a kolejne spotkanie odbędzie się w Cinfaes, w Portugalii,  już w połowie maja 2024.

 

 

 

 

 

 

Rozpoczynamy współpracę w ramach projektu Erasmus + KA220 Partnerstwo Strategiczne w ramach współpracy.

Tytuł projektu: Let’s adapt through ITC nr 2023-1-RO01-KA220-SCH- 000160489. Koordynatorem projektu jest Scoala Gimnaziala Speciala Pascani  z Rumunii. Partnerami projektu są szkoły specjalne z Portugalii, Włoch, Turcji oraz Polski  - Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

Głównym celem projektu jest właściwe wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji specjalnej przez nauczycieli w szkole oraz przez rodziców w domu. Celem projektu jest również wymiana dobrych praktyk między nauczycielami z krajów partnerskich, wypracowanie metod oraz technik właściwego korzystania z narzędzi ICT, które ułatwią integrację uczniów ze społeczeństwem.

Projekt rozpoczął się 1.10.2023 i będzie trwał przez najbliższe 24 miesiące. Odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie online, podczas którego koordynator projektu oraz partnerzy omówili główne cele oraz zadania do realizacji. Projekt jest skierowany do nauczycieli, którzy pracują z uczniami o szczególnych potrzebach i dążą do poprawy jakości oferowanych usług edukacyjnych poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy edukacją specjalną a edukacją włączającą w zakresie wykorzystania technologii w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach. Celem projektu jest także identyfikacja negatywnych skutków niewłaściwego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przeprowadzenie sesji informacyjnych na ten temat. /Koordynatorem w ZPE jest Ewa Wincel.