Projekty

Zespół Placówek Edukacyjnych realizuje następujące programy:

Międzynarodowe:

 • Erasmus Plus - Współpraca ze szkołą Motylek z Czech
 • Erasmus Plus - "ArtTheraphy for Autism" we współpracy ze szkołami specjalnymi z Rumunii, Grecji, Macedonii Północnej, Łotwy i Turcji 

 

Ogólnopolskie:

 • Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą - program realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Szkoła do hymnu - program Ministerstwa Edukacji i Nauki 
 • Złote Szkoły NBP. Giganci Finansów Osobistych - program Narodowego Banku Polskiego 

Wojewódzkie:

 • Pakt dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego - program Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie 

Programy i przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym:

 • Park Pracy w szkole przysposabiającej do pracy 
 • Teatr Pełen Emocji - innowacja pedagogiczna dla uczniów klas V- VIII szkoły podstawowej (norma) 
 • SPLOt ku Przyszłości - program doradztwa zawodowego dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i LO 
 • Strategiczna Grupa AAC w przedszkolu specjalnym 
 • Strefa Głosu - punkt konsultacyjny metod doboru komunikacji alternatywnej  
 • Szkolenia i warsztaty dla rodziców dzieci po diagnozie autyzmu 
 • Czy mnie jeszcze pamiętasz? - program wspierający absolwentów ZPE 
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 
 • Spółdzielnia Uczniowska Modraczek 
 • Współpraca ze studentami Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego