Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Światowy Dzień Wody w szkole przysposabiającej do pracy
Światowy Dzień Wody w szkole przysposabiającej do pracy

24.03.2023

Dlaczego woda jest niezbędna do życia? Co może zrobić każdy z nas, żeby ją oszczędzać i chronić? To tylko część zagadnień omawianych w SPdP z okazji Światowego Dnia Wody. 

Więcej
Rozstrzygnęliśmy konkurs na projekt zegara kwiatowego
Rozstrzygnęliśmy konkurs na projekt zegara kwiatowego

24.03.2023

Zwyciężyły przedszkolaki z grup II a i II b.  Wszyscy otrzymali dyplomy i symboliczne nagrody z rąk Wandy Agnieszki Jabłońskiej, dyrektor ZPE. 

Więcej
Za nami rekolekcje wielkopostne
Za nami rekolekcje wielkopostne

24.03.2023

Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Barcza. 

Więcej
OWiT zaprasza na bezpłatne konsultacje
OWiT zaprasza na bezpłatne konsultacje

24.03.2023

Jesteś osobą z orzeczoną niepełnosprawnością lub jej opiekunem? Potrzebujesz porady psychologa, rehabilitanta albo pomocy w doborze sprzętu? Już dziś zgłoś się na konsultacje do Ośrodka Wsparcia
 i Testów w Olsztynie. Uwaga - pomoc jest całkowicie darmowa!

Więcej