Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Boryna na kozetce, czyli sposób na lektury przed maturą
Boryna na kozetce, czyli sposób na lektury przed maturą

23.02.2024

NIestandardowe lekcje języka polskiego są częścią innowacji pedagogicznej pod hasłem "Wokulski na kozetce". Dziś (23.02) uczniowie XV LO analizowali uczucia i emocje bohaterów "Chłopów", przede wszystkim Boryny. 

Więcej
Pilne: poszukujemy asystenta ucznia z niepełnosprawnościami
Pilne: poszukujemy asystenta ucznia z niepełnosprawnościami

23.02.2024

Na oferty czekamy do dnia 8 marca br. Poniżej opis stanowiska, wymagania i inne potrzebne informacje. 

Więcej
Informacja o opłatach za obiady w marcu 2024
Informacja o opłatach za obiady w marcu 2024

22.02.2024

Cena obiadów w szkole podstawowej = 114 zł, w liceum i szkole przysposabiającej do pracy = 121, 60 zł. Prosimy o wpłaty do wtorku 27 lutego na konto bankowe szkoły: 41 1540 1072 2001 5050 0555 0002

Więcej
W liceum rozwijamy talenty. Spotkanie literackie z okazji Tygodnia Języka Ojczystego
W liceum rozwijamy talenty. Spotkanie literackie z okazji Tygodnia Języka Ojczystego

21.02.2024

Olga, Borys, Maks i Maciej dali się namówić do przeczytania swoich wierszy i dyskusji na ich temat. 

Więcej