Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Dzień Sportu liceum i szkoły przysposabiającej do pracy
Dzień Sportu liceum i szkoły przysposabiającej do pracy

14.06.2024

Była radość, energia, moc dobrych sportowych emocji. Dziękujemy wolontariuszom z Fundacji Kronenberga za wspólnie spędzony czas! 

Więcej
Śpiewają, piszą, recytują. Są po prostu kreatywni
Śpiewają, piszą, recytują. Są po prostu kreatywni

13.06.2024

Uczniowie liceum i szkoły przysposabiającej do pracy jak co roku zaprezentowali artystyczne umiejętności podczas imprezy "Jestem kreatywny". 

Więcej
Nasza szkoła zdobyła prestiżową nagrodę w konkursie Nasz projekt eTwinning 2024!
Nasza szkoła zdobyła prestiżową nagrodę w konkursie Nasz projekt eTwinning 2024!

12.06.2024

W poniedziałek (10.06) dyrektor Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektor ZPE i Michał Siwkowski, nauczyciel - koordynator, odebrali nagrodę z rąk minister Barbary Nowackiej podczas uroczystej gali w Warszawie. 

Więcej
Praktyczna matematyka w plenerze
Praktyczna matematyka w plenerze

12.06.2024

Dnia 10.06.2024 w XV LO został zorganizowany „Piknik Matematyczny”, którego głównym celem było popularyzowanie matematyki wśród uczniów oraz integracja społeczności
szkolnej.

Więcej