Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Jak obchodzimy miesiąc AAC, czyli komunikacji zastępczej i wspomagającej?
Jak obchodzimy miesiąc AAC, czyli komunikacji zastępczej i wspomagającej?

03.10.2023

Będzie się dużo działo. Szczegóły poniżej. 

Więcej
Rozpoczął się październik, Światowy Miesiąc AAC
Rozpoczął się październik, Światowy Miesiąc AAC

02.10.2023

ZPE jak zawsze włącza się do akcji. 

Więcej
Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce dziękuje za 1, 5 procent
Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce dziękuje za 1, 5 procent

02.10.2023

Udało się zebrać prawie pół miliona złotych - dokładnie 489 tys. 578 zł i 56 gr. Dzięki temu uda się zrobić wiele dobrych rzeczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. 

Więcej
Byliśmy w Miasteczku Zawodów i Umiejętności
Byliśmy w Miasteczku Zawodów i Umiejętności

22.09.2023

Wydarzenie organizował Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. 

Więcej