Kadra

dyrekcja

Wanda Agnieszka Jabłońska

Wanda Agnieszka Jabłońska

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych

Małgorzata Michałowska

Małgorzata Michałowska

Wicedyrektor ds. Przedszkoli

Maria Jasińska-Zamarja

Maria Jasińska-Zamarja

Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej

Sylwia Przybylińska

Sylwia Przybylińska

Wicedyrektor ds. Nadzoru Pedagogicznego
Wicedyrektor ds. Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Anna Mierzejewska-Małż

Anna Mierzejewska-Małż

Wicedyrektor Administracji i Planowania

Katarzyna Łuczko-Ciesielska

Katarzyna Łuczko-Ciesielska

Wicedyrektor ds. XV LO

Ewelina Tarkowska

Ewelina Tarkowska

Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej

Kadra Pedagogiczna

 • nauczyciele przedmiotowi w szkole podstawowej i liceum 
 • nauczyciele przedszkoli (w tym oligofrenopedagodzy)
 • nauczyciele rewalidacji indywidualnej
 • logopedzi
 • neurologopedzi
 • specjaliści rehabilitacji ruchowej (w tym NDT- Bobath)
 • tyflopedagodzy
 • surdopedagodzy
 • psycholog szkolny
 • psycholog przedszkolny
 • pedagodzy szkolni 
 • pedagodzy przedszkolni 
 • terapeuci Integracji Sensorycznej
 • terapeuci Tomatis
 • asystenci dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

Do dyspozycji uczniów i specjalistów pozostają w pełni wyposażone gabinety logopedyczne, sale zajęć rehabilitacyjnych, pracowania komputerowa, sala integracji sensorycznej, gabinet hydroterapii, sala doświadczania świata, pracownia gospodarstwa domowego i inne.