Szkoła Przyjazna Środowisku

 

Zespół Placówek Edukacyjnych otrzymał certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku od Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty. 

Celem jest wyróżnienie szkół, które:

1. Integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska,
2. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji
ekologicznej i zrównoważonego rozwoju,
3. Podejmują i angażują do działań społeczność szkolną (uczniów, radę pedagogiczną,
pracowników szkoły) i społeczność lokalną.
4. Podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej oraz motywują do poszukiwania
nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska.

Oceny działań szkół dokonała Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele następujących instytucji:
1. Kuratorium Oświaty w Olsztynie (2 osoby),
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
(1 osoba),
3. Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (1 osoba),
4. Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (1 osoba),
5. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku (1 osoba).