Erasmus+ Współpraca ze szkołą Motylek z Czech

Nauczycielki Lidia Giers oraz Karolina Wiśniewska wkwietniu 2022 r. przebyły długą drogę do czeskiego Město Kopřivnice, aby osobiście obserwować nauczanie uczniów ze specjalnymi potrzebami w podobnej placówce za granicą.

W planie wizyty znalazły się: obserwacje zajęć przedszkolnych, lekcji i zajęć specjalistycznych, udział w zajęciach dogoterapii oraz hipoterapii, zwiedzanie szkoły oraz wspólne posiłki w szkolnej stołówce. Głównym tematem była komunikacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Drodzy sympatycy Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie , pragniemy zaprezentować Wam film, który pod okiem Pauliny Ołów został stworzony we współpracy grupy nauczycieli i specjalistów ZPE działających w ramach projektu Erasmus + ze szkołą Motylek

https://www.youtube.com/watch?v=9MfOiS-hdwQ

http://www.zpe.olsztyn.pl/erasmus-zrobilismy-film-dla-szkoly-partnerskiej-z-czech

Celem filmu jest prezentacja naszej placówki , zarówno  przestrzeni edukacyjnej, terapeutycznej, jak i sportowej, z której na co dzień korzystają uczniowie wszystkich oddziałów :  przedszkolnych, szkolnych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Oprócz tradycyjnych sal lekcyjnych, gdzie uczniowie zgłębiają wiedzę z zakresu różnorodnych dziedzin i przedmiotów, są również  sale do zajęć indywidualnych, gdzie odbywają się zajęcia m.in.  logopedii, rehabilitacji, integracji sensorycznej, tyfloterapii.

Nasi uczniowie każdego dnia korzystają z nowocześnie wyposażonej sali gimnastycznej,  siłowni, sali doświadczania świata, biblioteki szkolnej, sali konferencyjnej oraz zagospodarowanego dużego placu zabaw. Świetlice szkolne to miejsce, gdzie uczniowie odpoczywają, relaksują się i integrują z rówieśnikami z innych klas.

Nasza placówka to szkoła, która spełnia wysokie standardy pod każdym względem. Dlatego nieskromnie chwalimy się , że możemy wspierać dzieci, młodzież i ich Rodziny każdego dnia!  Zachęcamy  do obejrzenia filmu.

Zaprzyjaźniona szkoła Motylek z Czech, również nagrała film, w którym prezentuje swoje wnętrze. Tam również jest kolorowo, nowocześnie i atrakcyjnie, jak u nas. Obejrzyjcie i sprawdźcie sami https://www.youtube.com/watch?v=mpcBtQP5-OE&feature=youtu.be

Projekt koncentruje się na rozwoju innowacyjnych praktyk poprzez wymianię doświadczeń i w oparciu o wzajemną współpracę między szkołą Motylek a ZPE  w zakresie edukacji dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. W trakcie projektu obie szkoły koncentrują się na podnoszeniu jakości i przydatności możliwości edukacyjnych w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ramach projektu pracownicy obu szkół będą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności w pracy w różnych dyscyplinach, badając podejścia stosowane w obu szkołach i krajach. Obie szkoły skupią się na  podnoszeniu jakości i przydatności oferowanej edukacji, a także na nowym i innowacyjnym podejściu do promowania i rozpowszechniania dobrych praktyk.

Do lutego 2021 odbyły się zdalnie następujące działania:

  • wymiana życzeń, własnoręcznie wykonanych prezentów, kartek świątecznych 
  •  tworzenie i wymiana ilustracji, rysunków, kolaży prezentujących szkoły w Polsce i w Czechach,
  • świąteczne spotkanie uczniów online, wspólne kolędowanie

Główne cele projektu to
szansa na spontaniczną komunikację i interakcję między uczniami, nauczycielami, szkołami
badanie stylów nauczania i uczenia się w obu szkołach, zastosowanie wiedzy w praktyce ( hipoterapia, dogoterapia, arteterapia, ogrodnictwo, masaż, Halliwick, terapia trampowa, snoezelen wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celu usprawnienia  analizy  i oceny postępów oraz wsparcia w nauce uczniów
 

Koordynator projektu: ZS a MS Motylek School , Czech Republic
Partner projektu: Zespół Placówek Edukacyjnych, Poland/ szkolny koordynator: Magda Jaroszewska