Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2

 

Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Olsztynie

 

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy powinien być dobrze przygotowany do godnego uczestnictwa w życiu  społecznym, kulturalnym i ekonomicznym. Absolwent szkoły będzie gotowy, na miarę swoich indywidualnych możliwości, do realizowania wymagań i oczekiwań stawianych mu przez społeczeństwo, do realizowania wymagań i oczekiwań stawianych mu przez społeczeństwo. Szkoła wyposaża absolwenta w wiadomości, umiejętności i sprawności potrzebne mu do realizacji zadań dnia codziennego, do podejmowania równych ról społecznych w środowisku macierzystym, w miarę możliwości  niezależnie i godnie, do aktywnego życia oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych norm.

Uczniowie Szkoły realizują program nauczania dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, skonstruowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kształcenie dostosowane jest do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok.

Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno-terapeutycznych, popartych wielospecjalistyczną oceną poziomu ich funkcjonowania. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy.

 

W Szkole Przysposabiającej do Pracy działają pracownie:

Pracownia działań twórczych

W ramach pracowni uczniowie:

 • nabywają umiejętności posługiwania się przyborami krawieckimi;
 • wykonują drobne naprawy;
 • szyją i wypełniają poduszki, maskotki, tekstylne ozdoby świąteczne;
 • nabywają umiejętności pracy z wykrojem krawieckim;
 • rozwijają własną kreatywność, uzdolnienia oraz zainteresowania;
 • realizują zamówienia indywidualnych klientów tworząc produkty z pasją i sercem;
 • współpracując z innymi pracowniami przygotowują produkty rękodzielnicze na kiermasze lokalne i szkolne;
 • współpracują ze środowiskiem lokalnym;
 • wykonują inne prace, które umożliwiają im realizowanie własnych pomysłów;

 

Pracownia muzyczna

W ramach pracowni uczniowie :

 • mają możliwość autoprezentacji wyrażając swoje przeżycia, emocje za pomocą dostępnych środków wyrazu artystycznego;
 • odkrywają, rozwijają i kształtują swoje zainteresowania taneczne, teatralne, muzyczne: instrumentalne i wokalne oraz plastyczno-technicznych;
 • uczestniczą w zajęciach dodatkowych: nauka gry na keyboardzie i indywidualne zajęcia wokalne;
 • biorą udział w imprezach artystycznych, apelach szkolnych oraz dyskotekach;
 • spędzają czas w kąciku relaksacyjnym przy “żywej muzyce“;

 

Pracownia artystyczno-techniczna

W ramach pracowni uczniowie:

 • wykonują prace różnymi technikami rękodzielniczymi między innymi: dekoracje z papierowej wikliny, ozdoby z masy papierowej;
 • tworzą prace malarskie na płótnie, drewnie;
 • przygotowują na zamówienie drewniane tabliczki z sentencjami, życzeniami;
 • wykonują biżuterię ze srebra i brązu;
 • wytwarzają skrzynki dekoracyjne;
 • wykonują ozdoby do domu;
 • szlifują elementy drewniane mebli;
 • malują farbami akrylowymi, lakierują;
 • ozdabiają elementy drewniane metodą decoupage;
 • uczą się wykonywać prace związane z obróbką drewna;
 • poznają obsługę podstawowych narzędzi stolarskich;
 • doskonalą umiejętności obsługi elektronarzędzi wykorzystywanych w stolarni w zakresie wkręcania śrub, wiercenia otworów za pomocą wkrętarko-wiertarki, wyrzynania elementów drewnianych z użyciem wyrzynarki do drewna, szlifowania elementów drewnianych z pomocą szlifierki oscylacyjnej;

 

Pracownia witrażu

W ramach pracowni uczniowie:

 • wytwarzają ozdoby witrażowe Metodą Tiffany;
 • malują na szkle obrazy farbami akrylowymi;
 • malują różne formy szklane farbami do szkła;
 • tworzą obrazy z mozaiki witrażowej;
 • wykonują małe ozdoby i biżuterię metodą Fusingu;

 

Pracownia kreatywna

W ramach pracowni uczniowie:

 • wykorzystują narzędzia multimedialne - programy i aplikacje do tworzenia grafik, filmów, animacji;
 • tworzą autorskie projekty graficzne wykorzystywane w gadżetach okolicznościowych (kartki, kubki);
 • wytwarzają naczynia ceramiczne;
 • malują obrazy abstrakcyjne;
 • poznają zagadnienia z dziedziny sztuki;
 • doskonalą umiejętność pracy na podstawie instrukcji;
 • ujawniają zdolności, w szczególności zdolności plastyczno-techniczne;
 • rozwijają swoje zainteresowania;
 • rozwijają kreatywność;
 • doskonalą umiejętność pracy w grupie;

Pracownia kreatywna

 

Pracownia usług handlowych

W ramach pracowni uczniowie:

 • prowadzą sprzedaż produktów spożywczych i potraw przygotowanych w pracowni kulinarnej
 • doskonalą umiejętności samoobsługowe w zakresie obsługi ekspresu do kawy, grilla, opiekacza;
 • doskonalą umiejętności komunikacyjne i społeczne w zakresie prawidłowej obsługi klienta;
 • doskonalą umiejętności posługiwania się pieniędzmi, głównie realizują trening ekonomiczny: odliczają określone kwoty i wydają resztę;
 • planują zakupy i przygotowują listę zakupów, korzystając z aplikacji; 
 • realizują trening zakupowy podczas wyjść do sklepów - zaopatrują sklepik w towary; 
 • kalkulują ceny i układają produkty spożywcze na półkach;
 • dbają o porządek i estetyczny wygląd sklepiku i kawiarenki 
 • uczą się elementarnych zasad pracy ekspedienta;

 

Pracownia biurowo-multimedialna

W ramach pracowni uczniowie:

 • doskonalą umiejętności obsługi sprzętu poligraficznego i biurowego - drukarka, ksero, niszczarka, laminarka, gilotyna, bindownica;
 • doskonalą umiejętności obsługi komputera - edytowanie tekstu, obsługa poczty elektronicznej, projektowanie graficzne, wyszukiwanie informacji w Internecie oraz ich przetwarzanie;
 • doskonalą umiejętności korzystania z multimedialnych programów użytkowych i edukacyjnych;
 • rozwijają zainteresowania informatyczne i techniczne;
 • wdrażanie do świadomego korzystania z najnowszych zdobyczy techniki (robotyka);

 

Pracownia usług gospodarczych

W ramach pracowni uczniowie:

 • doskonalą umiejętności obsługi pralki, suszarki bębnowej, żelazka ze stacją parową, pionowego żelazka parowego i odkurzacza piorącego;
 • doskonalą umiejętności odczytywania symboli chemicznych na metkach;
 • doskonalą umiejętności związane z codziennym utrzymaniem czystości gospodarstwa domowego;
 • uczą się obowiązkowości;
 • wykonują zlecenia prania odzieży ochronnej w ramach współpracy z innymi pracowniami ZPE;

 

Pracownia tkacka

W ramach pracowni uczniowie:

 • uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności tkackie;
 • poznają charakterystyczne pojęcia z tym związane oraz budowę, historię i pracę na prostych narzędziach jak bardko, ramka tkacka;
 • poznają budowę i zasady działania krosna, jego obsługi oraz podstawy projektowania splotów tkackich, a także zakładania osnowy na krosno;
 • rozwijają umiejętności praktyczne w zakresie tkactwa;
 • rozwijają wyobraźnię przestrzenną i umiejętności twórczego myślenia;
 • kształtują pamięć wzrokową, zręczność manualną;
 • nabywają umiejętności korzystania z instrukcji, filmów instruktażowych, rysunków;
 • rozwijają umiejętności planowania działań;
 • kształtują poczucie estetyki poprzez naukę doboru kolorów, porównywanie pracy ze wzorem, uwrażliwienie na barwy, kształty i faktury;
 • rozwijają umiejętności wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy;
 • rozwijają umiejętności segregowania elementów, porządkowania przestrzeni oraz przygotowania materiałów do tkania;


Pracownia ogrodnicza

W ramach pracowni uczniowie:

 • uczą się bezpiecznego posługiwania się materiałami i sprzętem do pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych;
 • przygotowują rabaty warzywne w ogrodzie oraz przyszkolnej szklarni;
 • uczą się prac sezonowych w ogrodzie i terenach rekreacyjnych;
 • pielęgnują rośliny kwitnące i zielone w pomieszczeniach szkolnych i domowych;
 • wykorzystują materiały naturalne w tworzeniu prostych kompozycji i dekoracji;
 • tworzą nowoczesne aranżacje wnętrz z wykorzystaniem ściany wertykalnej;

 

Pracownia umiejętności praktycznych

W ramach pracowni uczniowie:

 • doskonalą umiejętności samoobsługowe oraz porządkowe;
 • kształtują postawę odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • usprawniają percepcję zmysłową oraz koordynację wzrokowo – ruchową;
 • wytwarzają prace plastyczno - techniczne oraz rękodzielnicze angażujące zmysły (np. rzeźba metodą utwardzania materiału, ozdoby oraz kartki okolicznościowe, biżuterię, stroiki, ozdoby do domu), plastyka sensoryczna;
 • pozyskują naturalne materiały na zajęcia (kwiaty, szyszki, orzechy, liście, kasztany, żołędzie, nasiona, kamienie, muszle);
 • biorą udział w treningu ekonomicznym (sporządzanie listy zakupów, wykonywanie zakupów, korzystanie z kas samoobsługowych, posługiwanie się pieniędzmi);
 • biorą udział w treningu relaksacyjnym opartym na stymulacji polisensorycznej;

 

Pracownia kulinarna

W ramach pracowni uczniowie:

 • zdobywają nie tylko umiejętności przygotowywania potraw, ale także planowania menu czy robienia codziennych zakupów w sklepie spożywczym;
 • ściśle współpracują ze sklepikiem szkolnym, na którego potrzeby przygotowują zdrowe przekąski, zupy, kanapki i gofry;
 • poznają zasady i nabywają umiejętności posługiwania się urządzeniami kuchennymi i sprzętem gospodarstwa domowego;
 • zdobywają wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania;
 • nakrywają do stołu, oceniają smak i wygląd gotowych potraw;
 • rozwijają zaradność życiową: umiejętność dbania o porządek, odpowiedzialność czy systematyczność;

 

Pracownia sensoryczno- terapeutyczna

W ramach pracowni uczniowie:

 • rozwijają umiejętności komunikacji pozawerbalnej – AAC;
 • doświadczają stymulacji polisensorycznej (wzrok i spostrzeganie, słuch, węch, smak, dotyk);
 • doświadczają satysfakcji i pozytywnych emocji;
 • odreagowują napięcia emocjonalne i fizyczne, odprężają i wyciszają, organizm;
 • odbywają cykliczne spacery celem stymulacji w naturalnym środowisku i aktywizacji uczniów;
 • doświadczają stanu równowagi między ćwiczeniami aktywizującymi podnoszącymi ich aktywność własną, a stanem wyciszenia i relaksacji;

 

Oferta zajęć dodatkowych

W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie mogą uczęszczać na różne zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia dodatkowe na basenie - doskonalenie pływania
 • Amatorskie Koło Fotograficzne "Flesz"
 • Dbam o zdrowie
 • Indywidualne zajęcia wokalne
 • Integracyjny Klub spotkań Młodzieży
 • Klub Młodego Odkrywcy – Eksperyment
 • Koło  beletrystyczne
 • Koło szachowe
 • Sztrykowanie i tkanie – koło tkackie
 • Klub Spotkań „Między nami, kobietami”
 • „Mówikowa grupa – swobodne pogawędki o wszystkim”
 • Grupa dyskusyjna z elementami tutoringu „Na każdy temat”
 • Koło Profilaktyki Stresu
 • Szkolne Koło Wolontariatu
 • Integracyjny Teatr Tańca AUTentYcZni My
 • Telewizja „Niebieskie oko”
 • Koło Przyjaciół Zwierząt – wyjątkowy Przyjaciel