Współpraca z instytucjami i spotkania z ciekawymi ludźmi

 

 • Fundacja Marii i Georga Dietrichów
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Warszawa
 • Europe Direct Olsztyn przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej
 • Beata Bubik i Katarzyna Skłodowska alpinistki i himalaistki z Olsztyna 
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ptaków
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Muzeum Przyrody w Olsztynie
 • Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
 • Arcadius Wydawnictwo Dmochowski A.
 • WMODN Olsztyn: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli współpraca z Panią Alicją Marią Szarzyńską  kierownikiem  Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w zakresie edukacji ekologicznej i geografii
 • Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
 • Współpraca z leśniczym Panem Kamilem Dubczykiem z Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Olsztyn w Zazdrości
 • Współpraca z dr inż. Magdaleną Dudek z Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
 • Fudacja Edukacji Leśne Drzewice