Uwaga - szukamy asystenta ucznia z niepełnosprawnością

Uwaga - szukamy asystenta ucznia z niepełnosprawnością

03.12.2021

                                                                                   OGŁOSZENIE O PRACĘ

Zespół Placówek Edukacyjnych, placówka edukacyjno – rehabilitacyjna, w skład której wchodzą: Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2; XV Liceum Ogólnokształcące; Szkoła Podstawowa nr 4; Przedszkole nr 11; Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 25 poszukuje kandydata na stanowisko: ASYSTENT UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO (1 ETAT)

Opis stanowiska:

 • Wspieranie terapeuty podczas prowadzenia zajęć; współdziałanie w podnoszeniu jakości życia ucznia z niepełnosprawnością poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego;
 • Wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji;
 • Stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju ucznia z niepełnosprawnościami;
 • Opieka nad uczniami z niepełnosprawnościami;

Wymagania:

 • Zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu obowiązków;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność oraz chęć do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami;
 • Empatia;
 • Mile widziany ukończony kurs związany z pracą z osobami z niepełnosprawnościami;

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • Stabilne wynagrodzenie;
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole;
 • Pracę od poniedziałku do piątku.

Oferty należy składać na adres: Zespół Placówek Edukacyjnych, 10-685 Olsztyn ul. Turowskiego 1(sekretariat, pok. 106, I piętro) - pocztą lub osobiście lub wysłać na mail: do dnia: 15 grudnia 2021r.


Prosimy o zawarcie następującej klauzuli w ofercie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Klauzula informacyjna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych
dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Zespół Placówek Edukacyjnych 10-
685 Olsztyn ul. Turowskiego 1, w celu udziału w niniejszym naborze, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.
Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest
Zespół Placówek Edukacyjnych z siedzibą w Olsztynie ul. Turowskiego 1, tel: 89 538-92-50,
mail:
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie,
możliwy jest pod numerem tel. nr 668-744-324 lub adresem email: .
Mogę się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich
danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym naborze.

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym
z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych
danych jest w pełni dobrowolne.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnego naboru
odbywa się w oparciu o:
- przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie
wskazanym w tych przepisach,
- dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO -
w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych)
w przypadku pozostałych danych.
6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia
oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania
rekrutacji.
8. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych
9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).

poprzednia aktualność następna aktualność