Rozpoczął się październik, Światowy Miesiąc AAC

Rozpoczął się październik, Światowy Miesiąc AAC

02.10.2023

ZPE jak co roku włącza się do akcji. Jak zawsze dużo będzie się działo w przedszkolu, szkole podstawowej i szkole przysposabiającej do pracy. Komunikacja to niezbędne narzędzie w życiu każdego człowieka, dlatego nauka AAC jest jednym z priorytetów w naszej codziennej pracy. 

W ramach obchodów m.in. stworzony zostanie kolaż i wystawa zdjęć uczniów korzystających z metod AAC. Dzieci będą uczyć się piosenek wykonywanych z wykorzystaniem gestów i częściej wychodzić na zewnątrz w celu sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Pod koniec miesiąca w ramach podsumowania nauczyciele - logopedzi przygotują film, który udostępnimy również na stronach internetowych szkoły.  stworzymy film z piosenką wykonaną przez uczniów, który udostępnimy na dysku.

Czym jest AAC? To komunikacja wspomagająca i alternatywna wykorzystywana przez ludzi niemówiących, słabo mówiących lub słabo rozumiejących mowę. Obejmuje różne formy, strategie i narzędzia optymalizujące komunikację, m.in. z wykorzystaniem gestów, symboli obrazkowych, a coraz częściej aplikacji komputerowych jak Mowik czy Caught Drop. Można powiedzieć, że AAC otwiera świat, bo  pozwala osobom z niepełnosprawnościami porozumiewać się, wyrażać swoje myśli, odczucia i potrzeby. 

poprzednia aktualność następna aktualność