Pilne: poszukujemy asystenta ucznia z niepełnosprawnościami

Pilne: poszukujemy asystenta ucznia z niepełnosprawnościami

23.02.2024

ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W OLSZTYNIE, UL. TUROWSKIEGO 1

Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Uczniów z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie poszukuje kandydata na stanowisko: 

ASYSTENT UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO (1 ETAT)


Opis stanowiska:

 • Wspieranie nauczyciela podczas prowadzenia zajęć; współdziałanie w podnoszeniu jakości życia ucznia z niepełnosprawnością poprzez ułatwianie wykonywania czynności dnia codziennego; pomoc w kształtowaniu samodzielności ucznia na miarę jego możliwości;
 • Stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju ucznia z niepełnosprawnościami;
 • Opieka nad uczniami z  niepełnosprawnościami. 

  Wymagania:

 • Zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu obowiązków;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole; 
 • Umiejętność oraz chęć do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami;
 • Empatia;
 • Mile widziany ukończony kurs związany z pracą z osobami z niepełnosprawnościami. 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • Stabilne wynagrodzenie;
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole;
 • Pracę od poniedziałku do piątku. 

Oferty należy składać do dnia 8 marca 2024 r. na adres: Zespół Placówek Edukacyjnych, 10-685 Olsztyn ul. Turowskiego 1 (sekretariat, pok. 106, I piętro) - pocztą lub osobiście albo drogą mailową:


Prosimy o zawarcie następującej klauzuli w ofercie: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Klauzula informacyjna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w tym w załączonym CV, przez Zespół Placówek Edukacyjnych 10-685 Olsztyn ul. Turowskiego 1, w celu udziału w niniejszym naborze, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Zespół Placówek Edukacyjnych z siedzibą w Olsztynie ul. Turowskiego 1, tel: 89 538-92-50, mail:

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, możliwy jest pod numerem tel. nr 668-744-324  lub adresem email: . Mogę się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym naborze.

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.

5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w oparciu o:

- przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach,

- dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.

6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania rekrutacji.

8. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych 

9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 

poprzednia aktualność następna aktualność