Miło było zobaczyć się po latach :-)

Miło było zobaczyć się po latach :-)

06.06.2022

Tutaj można posłuchać audycji https://radioolsztyn.pl/absolwenci-zpe-spotkali-sie-z-okazji-jubileuszu-placowki/01639937

" Zjazd absolwentów zorganizowano z okazji 20-lecia istnienia Zespołu Placówek Edukacyjnych.   Obecnie w ośrodku  uczy się około 300 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie zajmuje się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, przede wszystkim z autyzmem. Zaczynał jako przedszkole dla dzieci autystycznych, potem dochodziły kolejne szczeble edukacji – szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy oraz liceum. Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest jak największe usamodzielnienie uczniów – ale udaje się to tylko w części przypadków.

Mamy absolwenta, który pracuje – jest na wózku, ale ma stałą pracę. Niektórzy z nich kontynuują naukę na studiach. Część z nich na pewno się usamodzielni, ale część będzie wymagała lekkiego bądź całkowitego wsparcia w dalszym życiu

– przyznaje Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych.Na zjeździe absolwentów ZPE spotkali się uczniowie, którzy już opuścili jego mury. Jednym z nich jest 26-letni obecnie Paweł. Co wspomina najlepiej? – Wszystkie przedmioty, wszystkie prace – pracownia szycia, stolarska, kulinarna – wymienia Paweł.

Jego rodzice mówią zaś, że dzięki szkole zaczął lepiej komunikować się z innymi ludźmi oraz nauczył samodzielnie wykonywać podstawowe czynności.

– Potrafi ładnie posprzątać, sam się do tego garnie. Ta szkoła uczy samodzielności – mówi pani Bożena, mama Pawła. – Duże postępy też w nauce zrobił, interesuje się muzyką, uczestniczy w tańcach – dodaje jego tata, pan Mirosław". 

Fot: Polskie Radio Olsztyn 

 

poprzednia aktualność następna aktualność