Informacja o płatnościach za obiady w czerwcu

Informacja o płatnościach za obiady w czerwcu

22.05.2023

 

OPŁATY ZA OBIADY SZKOLNE  w dniach 1 - 22 czerwca 2023

W szkole podstawowej = 90 zł (15 dni x 6,00 zł dziennej stawki żywieniowej)

W liceum ogólnokształcącym oraz w szkole przysposabiającej do pracy  = 96 zł (15 dni x 6,40 zł dziennej stawki żywieniowej). 


Wpłat należy dokonać najpóźniej do 29 maja 2023 r. na konto bankowe szkoły: 41 1540 1072 2001 5050 0555 0002

W tytule przelewu powinny znaleźć się takie informacje jak:  imię i nazwisko ucznia, klasa oraz cel wpłaty, np.  obiady w czerwcu. Prosimy o terminową wpłatę.


Uzgodnienie salda, informacji o odpisach oraz wszelkich informacji związanych z opłatami za obiady można uzyskać pod telefonem 89/538-92-54 u Iwony Rosińskiej, lub droga elektroniczną:  

poprzednia aktualność następna aktualność