Edukacja włączająca - oczywista nieoczywistość?

Edukacja włączająca - oczywista nieoczywistość?

29.03.2022

Za nami konferencja otwierająca skierowana do społeczności lokalnej, podczas której zaprezentowaliśmy działania podejmowane przez SCWEW. Celem konferencji było również upowszechnienie założeń edukacji włączającej i dobrych praktyk w tym zakresie. Głos w obszarze edukacyjnej inkluzji zabrali nasi wyjątkowi goście.

Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, mówił o otwartości systemu oświaty w obszarze edukacji włączającej, którą określił mianem „znaku czasów”. Pan Kurator podsumował sukces ZPE w Olsztynie w konkursie grantowym słowami: „Jesteście pierwsi wśród równych w skali całego kraju”.

Wiceprezydent Olsztyna Ewa Monika Kaliszuk wyraziła swoją radość z faktu, że w Olsztynie realizowany jest projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Pani Wiceprezydent podkreśliła jak ważne jest udzielanie specjalistycznego wsparcia dzieciom i uczniom na wszystkich szczeblach edukacji.

Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek przybliżyła założenia projektu ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i ich rodzin, która będzie dotyczyła planowania, organizacji i oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pani Wiceminister wyraziła swoją wdzięczność za działania SCWEW w Olsztynie w obszarze edukacji włączającej.

Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, opowiedział o projektach realizowanych przez ORE: „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” oraz „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Dyrektor podkreślił ważną rolę edukacji włączającej w systemie kształcenia ogólnodostępnego.

Wanda Agnieszka Jabłońska – Lider SCWEW oraz dr Sylwia Przybylińska – ekspert ds. edukacji włączającej w wystąpieniu pt. „SCWEW w Olsztynie – w soczewce codziennych wyzwań” przybliżyły istotę funkcjonowania SCWEW, dotychczasowe działania oraz plany na najbliższą przyszłość. Przedstawiły również zespół tworzący SCWEW w Olsztynie.

Dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM, w wystąpieniu pt. „Edukacja włączająca – od iluzji do rzeczywistości” mówiła o pozytywnych aspektach inkluzji w polskich szkołach. Pani profesor przytoczyła wyniki badań, z których wynika,
że nauczyciele prezentują aprobującą i otwartą postawę wobec integracji i włączenia.

Sława Agata Gęśla – Dyrektor PP-P nr 3 w Olsztynie, w swojej prelekcji opowiedziała o współpracy specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych z nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami w kontekście edukacji włączającej.

Wystąpienie dr Anny Jelińskiej – Dyrektor PP-P nr 1 w Olsztynie, dotyczyło roli nauczyciela współorganizującego w realizacji procesu kształcenia wśród zróżnicowanej grupy uczniów o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

Danuta Kryszałowicz – ekspert merytoryczna OCEN, mówiła o realizowanym przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli projekcie „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim”, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących edukacji włączającej wśród przedstawicieli kadr systemu oświaty.

Wisienką na torcie naszej konferencji była wspólna dyskusja na temat „Meandry inkluzji szkolnego bycia – ku edukacji jutra”. Moderatorem panelu była dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM. Uczestniczki panelu podzieliły się swoimi refleksjami nad tym, jak wdrożyć edukację jutra czyli edukację inkluzyjną, otwartą na potrzeby każdego dziecka/ucznia.

W serdecznym przyjęciu gości zespół SCWEW wspomagały połączone siły uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych oraz naszych projektowych partnerów: V LO oraz Szkoły Branżowej nr 5. W konferencji wzięło udział 128 gości. Tyle samo osób obejrzało transmisję na żywo naszego spotkania na kanale YouTube.

Poniżej linki do materiałów przygotowanych przez lokalne media zaproszone na konferencję:
Radio Olsztyn o SCWEW w Olsztynie: https://radioolsztyn.pl/szkoly-specjalne-ze-wsparciem-ruszyl-pilotazowy-program/01625936
TVP3 Olsztyn o SCWEW i ZPE w Olsztynie: https://olsztyn.tvp.pl/59104007/szkola-dla-kazdego-trwa-pilotazowy-program-mein?fbclid=IwAR2IZTTB-D_WKCGPG0ynrxmpGS9phI-jTMqBXkgfovf1twRb4hwVaCzMUXI
Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek o edukacji włączającej i konferencji SCWEW w Olsztynie: https://olsztyn.tvp.pl/59101783/17322

Artykuł o naszej konferencji znajdziemy również na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: https://www.ore.edu.pl/2022/03/konferencja-inaugurujaca-inkluzyjny-nurt-edukacji-szkolnej-oczywista-nieoczywistosc-scwew-olsztyn/
 
Autor: Ewelina Tarkowska, wicedyrektor ZPE, ekspert SCWEW
poprzednia aktualność następna aktualność