Pomoc osobom z autyzmem

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju w Olsztynie
ul Jarocka 51/1, 10-699 Olsztyn, tel. (89) 678-14-79

Dokumenty do pobrania:
       Statut SPOA
       Deklaracja Członkostwa


Stowarzyszenie powstało w 1997roku i ma na celu pomoc osobom autystycznym i ich rodzinom w naszym regionie. Od roku 2002 prowadzimy Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. W roku 2004 otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Informacja o tym jest umieszczona w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na stronie internetowej (www.ngo.pl).
Wszystkich, którzy chcą nas wesprzeć zachęcamy gorąco do przekazania nam 1% swojego podatku.
Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy!

 

Przewodniczący Stowarzyszenia- Jerzy Michno

Numery kont naszego Stowarzyszenia:
BOŚ S.A. O/Olsztyn
88 1540 1072 2001 5051 2931 0001 - konto podstawowe Stowarzyszenia
61 1540 1072 2001 5051 2931 0002 - konto PFRON
34 1540 1072 2001 5051 2931 0003 - konto 1%

KRS 0000049488

Sprawozdania:

Rok 2013

 

Rok 2014

 

Rok 2015