Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Myśleć o polskiej szkole inaczej, czyli o potrzebie edukacji włączającej
Myśleć o polskiej szkole inaczej, czyli o potrzebie edukacji włączającej

29.06.2022

Dziennik "Rzeczpospolita" publikuje trzy wywiady z ekspertami: prof. Agnieszką Olechowską i dr Ryszardem Piotrowiczem z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz  prof. Beatą Jachimczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poniżej linki. 

Więcej
Wycieczka do Wioski Garncarskiej nagrodą za tytuł Ambasadora Ekonomii Społecznej
Wycieczka do Wioski Garncarskiej nagrodą za tytuł Ambasadora Ekonomii Społecznej

28.06.2022

Na wspaniały wyjazd do Kamionki pod Nidzicą zaprosił uczniów szkoły przysposabiającej do pracy Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Więcej
Startujemy z kampanią medialną o edukacji włączającej
Startujemy z kampanią medialną o edukacji włączającej

28.06.2022

Trzy.... dwa... jeden... START! Ruszyła kampania medialna Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Olsztynie pt. "Szkoła przyszłości = szkoła różnorodności".

Więcej
Zakupy bez stresu dla ludzi z autyzmem
Zakupy bez stresu dla ludzi z autyzmem

27.06.2022

Przypominamy o Godzinach Ciszy w hipermarkecie Auchan. W każdy wtorek w godz. 15 - 17 osoby z autyzmem i ich rodziny zrobią tutaj zakupy bez kolejek, stresu i nadmiernych bodźców sensorycznych. Patronem akcji jest współpracujące z ZPE Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce. 

Więcej