Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Bardzo ważne słowa Dyrektora ZPE
Bardzo ważne słowa Dyrektora ZPE

31.03.2020

- Chociaż na odległość, wciąż jestem blisko Was, możecie na mnie liczyć zawsze i w każdej sytuacji - pisze Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektor ZPE. Poniżej całość listu do uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły. 

Więcej
Uwaga: nowa informacja Dyrektora ZPE ws. zmian w organizacji pracy i naboru
Uwaga: nowa informacja Dyrektora ZPE ws. zmian w organizacji pracy i naboru

24.03.2020

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej do dnia 10 kwietnia br. szkoły są zamknięte, uczniowie w miarę możliwości pracują zdalnie. Dyrektor ZPE zmienia więc zasady organizacji pracy ZPE oraz przedłuża terminy naborów do przedszkoli i szkół. 

Więcej
Informacja Dyrektora ZPE ws. organizacji pracy i rekrutacji w dniach 16 - 25 marca
Informacja Dyrektora ZPE ws. organizacji pracy i rekrutacji w dniach 16 - 25 marca

16.03.2020

Wytyczne dotyczą zasady organizacji pracy i rekrutacji do ZPE w szczególnym czasie kwarantanny.

Więcej
W czasie zamknięcia szkół zachęcamy do nauki online
W czasie zamknięcia szkół zachęcamy do nauki online

16.03.2020

Od dziś (16.03) do środy 25. 03 zajęcia we wszystkich szkołach w Polsce są odwołane z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Zachęcamy nauczycieli i uczniów do maksymalnego korzystania ze zdalnych form edukacji.

Więcej