Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Wizją Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego ich uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Priorytetem koncepcji pracy Zespołu Placówek Edukacyjnych jest uczeń i jego przygotowanie do niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym na miarę własnych potrzeb i możliwości.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów, konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń  mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, „negatywne/niekonstruktywne doświadczenia” powstałe w toku wcześniejszego wychowania;

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Aktywna rehabilitacja,  warsztaty z... niepełnosprawności
Aktywna rehabilitacja, warsztaty z... niepełnosprawności

24.05.2019

Jak to jest być osobą z niepełnosprawnością ruchową i poruszać się na wózku inwalidzkim? Dziś (24.05) na własnej skórze przekonali się uczniowie klasy VI c szkoły podstawowej nr 25 za sprawą zajęć Magdaleny Spiel - Kempińskiej i Adelajdy Piłat. 

Więcej
Dzień Polskiej Niezapominajki
Dzień Polskiej Niezapominajki

24.05.2019

Ile fascynujących historii i niesamowitych mieszkańców kryje zwykła łąka... Dziś (24. 05) tajemnice przyrody odkrywały dzieci z przedszkoli integracyjnego i specjalnego z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki. 

Więcej
Mydełka dla Mamy i Taty
Mydełka dla Mamy i Taty

24.05.2019

Dzieci z grup II, III i XII przedszkola specjalnego ZPE podarują Rodzicom wspaniały prezent -  własnoręcznie zrobione artystyczne mydełka :-) Warsztaty mydlarskie trwały dwa dni, a efekt zdecydowanie przerósł oczekiwania. 

Więcej
Uczniowie ZPE po raz czwarty jadą do Sejmu Dzieci i Młodzieży
Uczniowie ZPE po raz czwarty jadą do Sejmu Dzieci i Młodzieży

23.05.2019

Zuzanna Ozga i Jakub Tunkiewicz dziś (23.05) odebrali nominację poselską z rąk Krzysztofa Marka Nowackiego, warmińsko - mazurskiego kuratora oświaty. 

Więcej