Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Wizją Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego ich uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Priorytetem koncepcji pracy Zespołu Placówek Edukacyjnych jest uczeń i jego przygotowanie do niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym na miarę własnych potrzeb i możliwości.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów, konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń  mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, „negatywne/niekonstruktywne doświadczenia” powstałe w toku wcześniejszego wychowania;

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Uczymy, że warto pracować
Uczymy, że warto pracować

21.06.2019

Uczniowie klasy VIII c sprzedawali na kiermaszu swoje rękodzieło, które w roku szkolnym tworzyli na zajęciach kształtujących kreatywność. Tak przygotowywują się do kolejnego etapu edukacji w szkole przysposabiającej do pracy i uczyli, jak ważne jest zaangażowanie. 

Więcej
Nareszcie wakacje!
Nareszcie wakacje!

19.06.2019

Dziś (19.06) nadszedł długo oczekiwany dzień: zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Po rozdaniu świadectw uczniowie ZPE oficjalnie rozpoczęli zasłużone, wyjątkowo długie w tym roku wakacje. Do zobaczenia we wrześniu! 

Więcej
Spotkanie po latach
Spotkanie po latach

18.06.2019

Takie wizyty nadają szczególny sens naszej pracy. Dziś (18.06) odwiedzili ZPE Agata Rejter, Marcin Grajewski i Łukasz Materski, absolwenci gimnazjum. Mimo że skończyli szkołę w 2016 roku, wciąż czują do niej sentyment i wspominają jak najlepiej. Dziękujemy! 

Więcej
Zdolni i nagrodzeni. Sukces gimnazjalistów w konkursie fotograficznym
Zdolni i nagrodzeni. Sukces gimnazjalistów w konkursie fotograficznym

18.06.2019

Kacper Samojluk, Beniamin Demczuk i Bartosz Markiewicz ze szkoły przysposabiającej do pracy zdobyli drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym "Uroki mojej okolicy", organizowanym przez  Zespół Szkół im.  Alojzego Kosiby w Wieliczce. 

Więcej