Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Wizją Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego ich uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Priorytetem koncepcji pracy Zespołu Placówek Edukacyjnych jest uczeń i jego przygotowanie do niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym na miarę własnych potrzeb i możliwości.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów, konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń  mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, „negatywne/niekonstruktywne doświadczenia” powstałe w toku wcześniejszego wychowania;

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Wizyta wolontariuszy Fundacji Orange u przedszkolaków z okazji Mikołajek
Wizyta wolontariuszy Fundacji Orange u przedszkolaków z okazji Mikołajek

06.12.2018

Z okazji Mikołajek, do Zespołu Placówek Edukacyjnych zawitał Mikołaj wraz ze świtą Elfów. 

Więcej
Certyfikaty 'Szkoła wierna dziedzictwu'
Certyfikaty 'Szkoła wierna dziedzictwu'

03.12.2018

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz XV Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, otrzymały Certyfikaty „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”, przyznawane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Więcej
Zabawa andrzejkowa
Zabawa andrzejkowa

28.11.2018

Z radością wspominamy zabawę z okazji Andrzejek, która odbyła się 28.11.2018r. w sali konferencyjnej ZPE. 

Więcej
Kartka świąteczna w symbolach
Kartka świąteczna w symbolach

27.11.2018

Akcja "KARTKA ŚWIĄTECZNA W SYMBOLACH" 🎄🎁🎅 jest wynikiem nawiązania współpracy logopedycznej ze Szkołą Przysposabiającą do Pracy nr 6 w Warszawie. 

Więcej