Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Sto lat Karolina
Sto lat Karolina

17.01.2020

Karolina Góralska, uczennica kl. VII c szkoły podstawowej ZPE, świętowała z klasą swoje 18 urodziny. Życzymy jej udanego startu w dorosłość, szczęścia, przyjaznych ludzi w otoczeniu. 

Więcej
Policja radzi, jak spędzić bezpiecznie ferie
Policja radzi, jak spędzić bezpiecznie ferie

17.01.2020

Od poniedziałku, czyli w zasadzie już dzisiaj (16.01), uczniowie rozpoczynają zimowe wakacje. Jak bezpiecznie spędzić ferie,  tłumaczyli Agnieszka Wysocka i Radosław Łapka z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. 

Więcej
Pomagamy ratować ptaki w Europie
Pomagamy ratować ptaki w Europie

15.01.2020

Z satysfakcją informujemy, że nasza szkoła została wyróżniona dyplomem za udział w międzynarodowej akcji ochrony ptaków wędrownych. 

Więcej
Zapraszamy na sobotnie warsztaty świetlicowe
Zapraszamy na sobotnie warsztaty świetlicowe

14.01.2020

Dzieci przychodzą na ciekawe zajęcia, rodzice w tym czasie mogą zrobić zakupy albo zwyczajnie odpocząć. W tym celu co miesiąc na świetlicy II ZPE odbywają się sobotnie warsztaty. Kolejne w tym tygodniu, 18 stycznia w godz. 9 - 11. Nauczyciele proszą Rodziców o zapisanie dziecka na listę w świetlicy. 

Więcej