Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

ZPE zdobyło tytuł Zdo(a)lnej Szkoły na Międzyszkolnym Festiwalu Nauki i Sztuki!
ZPE zdobyło tytuł Zdo(a)lnej Szkoły na Międzyszkolnym Festiwalu Nauki i Sztuki!

23.09.2020

Nasz EduZin, czyli zbiór piktogramów przygotowywanych przez uczniów, zdobył II miejsce w kategorii stand up, a to dopiero początek wyróżnień. Rozdanie nagród odbędzie się 2 października w Warmińsko - Mazurskim Kuratorium Oświaty, wtedy napiszemy jeszcze więcej! 

Więcej
Nowe zasady płatności za obiady w szkole
Nowe zasady płatności za obiady w szkole

22.09.2020

Jeszcze przez tydzień, bo do 29 września, można płacić za obiady w szkolnej stołówce w październiku. Płacimy WYŁĄCZNIE przelewem na konto: 41 1540 1072 2001 5050 0555 0002. W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko, klasę dziecka. 

Więcej
Godziny ciszy w Auchan - akcja dla ludzi z autyzmem
Godziny ciszy w Auchan - akcja dla ludzi z autyzmem

22.09.2020

Przypominamy, że w każdy wtorek ludzie z autyzmem i ich rodziny zrobią w hipermarkecie Auchan zakupy bez kolejek, stresu, nadmiaru bodźców sensorycznych. Lokalnym partnerem akcji jest współpracujące z ZPE Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce.  

Więcej
Nowe wydanie Eduzina
Nowe wydanie Eduzina

22.09.2020

Wrzesień jest miesiącem Dziedzictwa narodowego, z tej okazji ukazuje się nowy zin, poświęcony gwarze warmińskiej.

Więcej