Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Wizją Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego ich uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Priorytetem koncepcji pracy Zespołu Placówek Edukacyjnych jest uczeń i jego przygotowanie do niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym na miarę własnych potrzeb i możliwości.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów, konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń  mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, „negatywne/niekonstruktywne doświadczenia” powstałe w toku wcześniejszego wychowania;

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

'Niech zwierzęta mają na Święta'
'Niech zwierzęta mają na Święta'

15.12.2018

Posumowanie akcji "NIECH ZWIERZĘTA MAJĄ NA ŚWIĘTA"

Więcej
Święty Mikołaj z Rovaniemi z wizytą u dzieci z ZPE
Święty Mikołaj z Rovaniemi z wizytą u dzieci z ZPE

14.12.2018

Do placówki przybył niezwykły Gość w czerwonym kubraku z długą białą brodą sprawiając tym samym ogromną radość naszym małym Skrzatom...

Więcej
Koncert świąteczny na fletach poprzecznych
Koncert świąteczny na fletach poprzecznych

14.12.2018

14 grudnia w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi nr 25 odbył się koncert, na którym zaprezentowali się uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Olsztynie z klasy fletu poprzecznego

Więcej
Uroczyste spotkanie wigilijne klas IV – VIII z SP4
Uroczyste spotkanie wigilijne klas IV – VIII z SP4

13.12.2018

W ubiegły czwartek na sali konferencyjnej odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne klas IV – VIII ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Więcej