Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Wizją Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego ich uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Priorytetem koncepcji pracy Zespołu Placówek Edukacyjnych jest uczeń i jego przygotowanie do niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym na miarę własnych potrzeb i możliwości.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów, konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń  mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, „negatywne/niekonstruktywne doświadczenia” powstałe w toku wcześniejszego wychowania;

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Zimowe Ptakoliczenie
Zimowe Ptakoliczenie

20.01.2019

Zima to bardzo ciężki czas dla ptaków. Marzną i głodują, wiele ginie z wycieńczenia. Z pomocą ptakom z Nagórek przyszli im uczniowie gimnazjum i liceum ZPE, rozwieszając wokół szkoły własnoręcznie zbudowane domki - karmniki z pożywieniem. Akcja odbyła się w ramach corocznego Zimowego Ptakoliczenia, koordynowanego przez Mariusza Adamowicza, nauczyciela biologii. 

Więcej
Ściana wertykalna, czyli ogród w klasie
Ściana wertykalna, czyli ogród w klasie

14.01.2019

Trudno wyobrazić sobie bardziej pachnącą i cieszącą oko pomoc dydaktyczną :-) Uczniowie ZPE poznają zawód ogrodnika, pielęgnując kwiaty doniczkowe ustawione pionowo na specjalnej ścianie wertykalnej. - Sadzą, podlewają, zmieniają ustawienia roślin  - mówi Justyna Dowieczyk, nauczyciel - kierownik pracowni ogrodniczej Parku Pracy. - W ten sposób uczą się pracy, systematyczności, odpowiedzialności. 

Więcej
Tygodniowe menu szkolnego sklepiku
Tygodniowe menu szkolnego sklepiku

14.01.2019

Spółdzielnia Uczniowska MODRAczeK zaprasza na smaczne, zdrowe i niedrogie śniadania do szkolnego sklepiku. Poniżej jadłospis na bieżący tydzień.  

Więcej
Zapraszamy na akcję poboru krwi
Zapraszamy na akcję poboru krwi

14.01.2019

Jedno ukłucie - bezcenny dar. We wtorek 29 stycznia na sali konferencyjnej ZPE w godz. 8 - 12 odbędzie się kolejna akcja poboru krwi przez pracowników Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zachęcamy do udziału pracowników i rodziców uczniów. 

Więcej