Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Wizją Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego ich uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Priorytetem koncepcji pracy Zespołu Placówek Edukacyjnych jest uczeń i jego przygotowanie do niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym na miarę własnych potrzeb i możliwości.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów, konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń  mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, „negatywne/niekonstruktywne doświadczenia” powstałe w toku wcześniejszego wychowania;

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Nauczyciele ZPE szkolą się nawet w ferie
Nauczyciele ZPE szkolą się nawet w ferie

18.04.2019

Dziś (18. 04) Wielki Czwartek, uczniowie rozpoczęli ferie świąteczne. Ten dzień logopedzi z ZPE wykorzystali na... szkolenie z C- Eye, czyli systemu porozumiewania się za pomocą urządzenia odczytującego ruchy gałek ocznych. 

Więcej
Wielkanocne warsztaty w przedszkolu
Wielkanocne warsztaty w przedszkolu

17.04.2019

Święta to czas pisanek, króliczków i rozmaitych świątecznych dekoracji :-) Dziś (17.04) rodzice wyjątkowych przedszkolaków razem z dziećmi tworzyli własne świąteczne zestawy. 

Więcej
Łączy nas pamięć. Akcja Żonkile 2019 w liceum ZPE
Łączy nas pamięć. Akcja Żonkile 2019 w liceum ZPE

17.04.2019

XV Liceum Ogólnokształcące w ZPE włączyło się w ogólnopolską akcję Żonkile, upamiętniającą 76 rocznicę powstania w getcie żydowskim w Warszawie. 

Więcej
Gratulacje dla Borysa
Gratulacje dla Borysa

16.04.2019

Borys Kostuch z grupy Polnych Bratków przedszkola integracyjnego ZPE zdobył trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym na bajkową zakładkę do książki, organizowanym przez przedszkole miejskie "Tęczowy Zakątek" w Chełmnie. Dziś (16.04) Małgorzata Michałowska, wicedyrektor ZPE ds. przedszkoli, uroczyście wręczyła mu dyplom i nagrodę - książkę. 

Więcej