Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Złote Szkoły NBP. Lekcje z Ekonomią
Złote Szkoły NBP. Lekcje z Ekonomią

18.01.2022

Uczniowie LO w ZPE już po raz drugi biorą udział w projekcie Złote Szkoły - Bezpieczni w Finansach Osobistych Narodowego Banku Polskiego.

Więcej
Ciekawe dlaczego... czyli świetlica pełna eksperymentów :-)
Ciekawe dlaczego... czyli świetlica pełna eksperymentów :-)

18.01.2022

Na świetlicy IV realizujemy innowację pedagogiczną "Ciekawe dlaczego... świetlica pełna eksperymentów". Uczniowie i nauczyciele podsumowali właśnie pierwszy semestr działalności. 

Więcej
Aktywna muzykoterapia, wielki karnawałowy show
Aktywna muzykoterapia, wielki karnawałowy show

18.01.2022

Czasami najlepsze są spontaniczne pomysły. Takim właśnie okazał się zorganizowany naprędce koncert karnawałowy uczniów szkoły przysposabiającej do pracy. 

Więcej
Polecamy kolejną książkę do terapii wzroku
Polecamy kolejną książkę do terapii wzroku

18.01.2022

Współpracujące z ZPE Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce jest partnerem książki "246 ćwiczeń widzenia" wydawnictwa Ćwiczę Oko. To lektura obowiązkowa dla tyflopedagogów, nauczycieli i rodziców dzieci z niepełnosprawnością wzroku. 

Więcej