Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Pluszowy Miś to przyjaciel każdego dziecka
Pluszowy Miś to przyjaciel każdego dziecka

27.11.2020

Dzień Pluszowego Misia siłą rzeczy w tym roku był skromniejszy niż zwykle, w bibliotece szkolnej odbyło się jednak tradycyjne czytanie dla dzieci z klas I - III.

Więcej
Jak pracujemy w grudniu? Informacja Dyrektora ZPE
Jak pracujemy w grudniu? Informacja Dyrektora ZPE

26.11.2020

Poniżej komunikat Wandy Agnieszki Jabłońskiej o formule pracy w grudniu.

Więcej
Dzień Pluszowego Misia w wersji zdalnej
Dzień Pluszowego Misia w wersji zdalnej

25.11.2020

25 listopada to Święto Pluszowego Misia. Zawsze z tej okazji w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej odbywało się wiele ciekawych zajęć, ale w czasach pandemii musimy świętować w sieci :-)

Więcej
Współpracujemy ze szkołą w Czechach w ramach Erasmus +
Współpracujemy ze szkołą w Czechach w ramach Erasmus +

25.11.2020

Drodzy sympatycy naszej szkoły, z przyjemnością pragniemy Was poinformować, że nawiązaliśmy współpracę w ramach międzynarodowego  projektu Erasmus + ze Szkołą „Motylek” z Czech. 

Więcej