Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

 

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Koniec Roku Szkolnego

 

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Uroczyste pożegnanie absolwentów ZPE
Uroczyste pożegnanie absolwentów ZPE

18.06.2021

W naszej szkole siłą rzeczy nie ma studniówek ani bali maturalnych. Młodzież z niepełnosprawnościami tańczy jednak poloneza i świętuje zakończenie etapu edukacji. Z inicjatywy Wandy Agnieszki Jabłońskiej, dyrektor ZPE, co roku organizujemy uroczyste pożegnania absolwentów. W  tym roku ceremonia odbyła się w reżimie sanitarnym.

Więcej
Ogłoszenie wyników internetowego konkursu języka angielskiego
Ogłoszenie wyników internetowego konkursu języka angielskiego

18.06.2021

Konkurs pod nazwą "The Big Challenge" odbył się w kwietniu online. W liceum wygrał Michał Kołodziejczyk, w szkole podstawowej Wiktor Klawon. Dziś (18.06) miało miejsce wręczenie nagród i dyplomów. Poniżej pełna lista laureatów.

Więcej
Jak dbać o dietę dzieci? W poniedziałek szkolenie online dla rodziców
Jak dbać o dietę dzieci? W poniedziałek szkolenie online dla rodziców

18.06.2021

W poniedziałek  21 czerwca o godz 17:00  zapraszamy Rodziców na spotkanie z dr Małgorzatą Kuśmierczyk ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Temat wykładu: " Podstawy żywienia dzieci i młodzieży".

Więcej
Patataj... czyli podsumowanie całorocznej hipoterapii
Patataj... czyli podsumowanie całorocznej hipoterapii

18.06.2021

Kontakt ze zwierzętami jest konieczny dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zwierzę uczy pokory, spontaniczności, komunikacji, pomaga w rozwoju społecznym i rozwoju poznawczym - mówi Magdalena Rutkowska - Curzydło, koordynator szkolnego projektu "Patataj, czyli jak z tym koniem jest?"

Więcej