Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Celem Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

Nasze motto: Każde dziecko - potrafi, każde dziecko - chce, każde dziecko - kocha i JEST KOCHANE.

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

W Zespole Placówek Edukacyjnych najważniejszy jest uczeń, a priorytetem jego przygotowanie do jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę potrzeb i możliwości.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów i konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń mógł maksymalnie wykorzystać mocne strony 

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

ZPE szkołą przyjazną niewidomym
ZPE szkołą przyjazną niewidomym

23.10.2019

Miło nam poinformować, że Zespół Placówek Edukacyjnych zdobył czwarte miejsce w ogólnopolskim konkursie "Idol" organizowanym przez fundację Szansa dla Niewidomych w kategorii "Placówka oświatowa". Werdykt został ogłoszony podczas uroczystej konferencji Reha for The Blind na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Więcej
Zapraszamy na kiermasz jesienny
Zapraszamy na kiermasz jesienny

23.10.2019

W środę 30 listopada odbędzie się tradycyjny kiermasz rękodzieła uczniów Parku Pracy. Tym razem do kupienia będą nie tylko listopadowe stroiki, ale całe mnóstwo innych ładnych funckjonalnych rzeczy. 

Więcej
W najbliższą sobotę pracuje świetlica II ZPE
W najbliższą sobotę pracuje świetlica II ZPE

22.10.2019

Dzieci przychodzą na ciekawe zajęcia i fajnie spędzają sobotnie przedpołudnie.  Rodzice w tym czasie mogą zrobić zakupy albo ... po prostu odpocząć :-) Co miesiąc na świetlicy II ZPE odbywają się weekendowe warsztaty. Kolejne w najbliższą sobotę, 26. 10. 

Więcej
Przedszkolaki ZPE wykładały na uniwersytecie
Przedszkolaki ZPE wykładały na uniwersytecie

21.10.2019

Dzieci ze Strategicznej Grupy AAC przedszkola specjalnego ZPE zaprezentowały studentom Wydziału Nauk Społecznych swoje umiętności porozumiewania się za pomocą komunikacji alternatywnej - specjalnych tabletów go- talków oraz aplikacji MÓWIK. Wykład odbył się w ramach Międzynarodowego Miesiąca AAC. 

Więcej