Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Nasze wartości

Wizją Zespołu Placówek Edukacyjnych jest stworzenie wszystkim uczniom optymalnych warunków do pełnego ich uczestnictwa w edukacji i zapewnienie im wysokiego poziomu oddziaływań rehabilitacyjnych. Wszystkie działania podejmowane w placówce oparte są na uniwersalnych wartościach etycznych, dziedzictwie kulturowym oraz historycznym naszego państwa i społeczności lokalnej.

  • samodzielność

  • wszechstronny rozwój

  • Integracja społeczna

Koncepcja pracy

W pracy wychowawczej i dydaktycznej zmierzamy do zintegrowania całej społeczności Zespołu, z zachowaniem specyfiki i integralności placówek wchodzących w jego skład.

Priorytetem koncepcji pracy Zespołu Placówek Edukacyjnych jest uczeń i jego przygotowanie do niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym na miarę własnych potrzeb i możliwości.

Pełna realizacja tej koncepcji wymaga w naszym założeniu ścisłej współpracy z rodzicami. Niezmiernie ważne jest również budowanie właściwych relacji społecznych między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Zaspokajanie potrzeb, rozwijanie potencjałów i możliwości, wzmacnianie mocnych stron, budowanie wspierającej relacji nauczyciel - uczeń;

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia danej kultury, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed niebezpieczeństwami;

diagnozowanie deficytów, konstruowanie sytuacji wychowawczej w taki sposób, by uczeń  mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, „negatywne/niekonstruktywne doświadczenia” powstałe w toku wcześniejszego wychowania;

doskonalenie uczenia się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów, zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności, inspirowanie do aktywności twórczej;

Aktualności

Zapraszamy na kiermasz wiosenny
Zapraszamy na kiermasz wiosenny

22.03.2019

Myślicie już o Wielkanocy, poszukujecie stroików na stół lub innych ozdób do domu, które pomogą poczuć atmosferę zbliżających się świąt? Przyjdźcie w poniedziałek (8. 04) o godzinie 8.15 na kiermasz do Parku Pracy II (I piętro budynek C). Za nieduże pieniądze kupicie ręko-arcydzieła wykonane przez wyjątkowych uczniów.
 

Więcej
Światowy Dzień Wody
Światowy Dzień Wody

22.03.2019

Ile wody potrzebujemy dziennie do życia? Skąd bierze się woda na ziemi? Odpowiedzi na te - i wiele więcej pytań - poznali dziś (22.03) uczniowie szkoły podstawowej ZPE podczas obchodów Światowego Dnia Wody. Na koniec obiecali, że będą oszczędzać wodę. 

Więcej
Jesteśmy kreatywni
Jesteśmy kreatywni

21.03.2019

Tegoroczną wiosnę zainaugurowaliśmy w szkole pokazem talentów uczniów gimnazjum, liceum i SPDP. Przegląd artystyczny pod hasłem "Jestem kreatywny" zorganizowała i prowadziła Olga Joniec, nauczycielka muzyki i muzykoterapeutka. 

Więcej
Twórcze warsztaty SPA Klubu Rodzica
Twórcze warsztaty SPA Klubu Rodzica

20.03.2019

Było artystycznie, kreatywnie i miło, chociaż zadanie okazało się niełatwe :-) Mamy uczniów ZPE robiły dziś (20. 03)  wielkanocne jajka z papierowej wikliny na zajęciach Klubu Rodzica SPA. Kolejne artystyczne spotkanie już jutro- zapraszamy na godz. 12. 15 do Parku Pracy I na artystyczne filcowanie! 

Więcej