Zapraszamy na wystawę o Mikołaju Koperniku

Zapraszamy na wystawę o Mikołaju Koperniku

20.03.2023

Ekspozycję można oglądać codziennie na 1 piętrze budynku A (okolice sekretariatu). Wystawę przygotowało Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, na nasz szkolny grunt sprowadziła nauczycielka Barbara Zenik. 

Mikołaj Kopernik, jeden z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych myślicieli wszechczasów, mieszkał na Warmii blisko 40 lat. Najdłużej, bo prawie 30 lat, we Fromborku, miejscu rezydencji Kapituły Warmińskiej, której był członkiem. Do Olsztyna przeprowadził się w 1516 roku, otrzymując nominację na administratora dóbr ziemskich kapituły. Olsztyński zamek był siedzibą urzędową administratorów, tu więc zamieszkał Kopernik. Dziś to jedyne miejsce na świecie, gdzie można zobaczyć pamiątkę po słynnym astronomie: wykonaną własnoręcznie przez niego tablicę do obserwacji nieba, a dokładnie do wyznaczania równonocy wiosennej i jesiennej.

Właśnie w Olsztynie Kopernik wpadł na pomysł teorii heliocentrycznej. Na olsztyńskim zamku zaczął pisać dzieło życia – „O obrotach sfer niebieskich”, które zrewolucjonizowało nie tylko naukę, ale cały sposób postrzegania świata. Tutaj również opracował (w 1517 roku) zarys swojej rozprawy „O ocenie pieniądza”, a dwa lata później poszerzoną wersję dzieła „Traktat o monetach” zawierającą słynne „prawo Kopernika” („Gorszy pieniądz wypiera lepszy”).

poprzednia aktualność następna aktualność