Świetlicowe spotkania ze sztuką

Świetlicowe spotkania ze sztuką

11.01.2023

W tym tygodniu w świetlicy szkolnej nr I realizowane są zajęcia projektu „Starsi młodszym – spotkania z książką, muzyką i sztuką” pod hasłem Piękno w sztuce. Uczniowie poznają twórczość mistrzów malarstwa, m.in. Van Gogha, rzeźbiarzy,  grafików. Uczą się także rozwiązywania zadań na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej o sztuce plakatu, zdobywają wiedzę o słynnych obiektach architektonicznych. Rozwijają w ten sposób wrażliwość artystyczną, uczą się formułowania myśli, rozwijają subiektywne poczucie piękna, poznają zawody malarza, rzeźbiarza, grafika i architekta. Działania korelują również z założeniami polityki oświatowej państwa. Projekt "Starsi młodszym" koordynuje Elżbieta Andrulonis. Działania na świetlicy - Alicja Jamiełucha. 

poprzednia aktualność następna aktualność