Traditio viva – wielcy ludzie i ich dziedzictwo

Traditio viva – wielcy ludzie i ich dziedzictwo

12.05.2023

27 kwietnia 2023 roku w ramach obchodów Roku Kopernikowskiego, w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, odbyła się uroczystość o charakterze otwartym i interdyscyplinarnym pod nazwą „Traditio viva” – wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Poświęcona została osobie wybitnego astronoma – Mikołaja Kopernika. Uroczystość zorganizowały i poprowadziły pani Anna Misiura i pani Katarzyna Dubicka.

Uczniowie XV i VI LO oraz SP nr 4 w Olsztynie przybliżyli osobę i dokonania Mikołaja Kopernika w 550 rocznicę urodzin. W przedsięwzięcie zaangażowali się nauczyciele uczący w obu szkołach, wykorzystując podczas prezentacji elementy wiedzy polonistycznej, historycznej, astronomicznej (fizycznej), a nawet łaciny.

Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim rozpropagowanie osoby i dokonań Mikołaja Kopernika, wymiana wiedzy i doświadczeń nauczycieli oraz uczniów obydwu szkół, a także wzajemna integracja.

Serdecznie dziękujemy zwłaszcza młodzieży za aktywne włączenie się w poprowadzenie uroczystości, zaangażowanie i kreatywność. Wszystkim nauczycielom dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia, otwartość oraz poświęcony czas.

Dziękujemy dyrektorom obu szkół, Pani Wandzie Agnieszce Jabłońskiej oraz Panu Radosławowi Jankowskiemu, za to, że jako nauczyciele mamy możliwość rozwijania swoich pasji, wymiany wiedzy i doświadczeń, a przy tym otrzymujemy wsparcie i zainteresowanie tym, co robimy.

poprzednia aktualność następna aktualność