Uczniowie klas IPE robią zielniki i poznają rośliny

Uczniowie klas IPE robią zielniki i poznają rośliny

03.11.2022

To element szkolnego projektu „Mali,  duzi Ekolodzy - w równowadze z naturą”,  w którym udział biorą klas 1-8 IPE Szkoły Podstawowej nr 4. Cykl zajęć i poszczególne zadania wyznaczają wybrane wydarzenia opisane w kalendarzu świąt związane z przyrodą, naturą, ekologią.

CELE PROJEKTU:

-propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych nawyków ekologicznych,

-budowanie postawy szacunku dla przyrody,

-podejmowanie  działań na rzecz ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu, 

-zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej,

-prowadzenie obserwacji zjawisk i wyciąganie wniosków

-propagowanie zdrowego trybu życia, m.in. poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego w plenerze 

-rozwijanie kreatywności uczniów, aktywizowanie ich do działania podczas realizacji określonych  zadań

poprzednia aktualność następna aktualność