Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną

Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie

KRS: 0000017290
10-696 Olsztyn ul. Kopciuszka 1
tel. 89 541 56 53


DOKUMENT PDF do pobrania - Statut Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie


Warmińsko–Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie jest stowarzyszeniem rodziców dzieci z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, KRS 0000017290. Informacja o tym jest umieszczona w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na stronie internetowej (www.ngo.pl). 


Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie zawiązało się 11 kwietnia 2001 roku z potrzeby rodziców oraz opiekunów dzieci niepełnosprawnych. 7 czerwca 2001 roku zostało ono zatwierdzone sądownie i rozpoczęliśmy działalność społeczną związaną z edukacją, opieką oraz rehabilitacją   nad dziećmi i młodzieżą  z niepełnosprawnością sprzężoną. Postanowiliśmy wspólnie za Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci oraz Stowarzyszeniem Pomocy  Osobom Autystycznym oraz Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju zawiązać koalicję i realizować wspólne cele na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która uczęszcza do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przy ul.Turowskiego 1.


Dzięki staraniom Stowarzyszeń oraz przychylności Władz Miasta, 1 września 2002 roku powstaje Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi, która  mieści się w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przy  ul. Turowskiego 1.
 

Niepełnosprawności sprzężone, jakimi zostały dotknięte dzieci to utrata ruchu, mowy, słuchu, wzroku, celowych ruchów rąk nakładające się na siebie. Często są to dzieci z normą intelektualną, która przez specyfikę uszkodzeń jest trudna do wydobycia. Dlatego, współdziałając z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapewniamy naszym dzieciom dodatkowe nieodpłatne zajęcia  rehabilitacyjne, rewalidacyjne, komputerowe i logopedyczne, aby mogły łatwiej realizować program nauczania. Jest to dla naszych dzieci jedyny sposób realizacji programu szkolnego, bowiem przy tak ciężkich uszkodzeniach konwencjonalne metody nie zdają egzaminu. W
Jako Organizacja Pożytku Publicznego staramy się  zdobywać zaufanie ludzi dobrej woli, którzy chcą wspomóc naszą działalność. Wpływy przeznaczamy na wyposażenie Zespołu Placówek Edukacyjnych  oraz dalszą rozbudowę placówki. szystkim, którzy wpłacili 1% swojego podatku na cel rozbudowy  serdecznie dziękujemy.


Spotkania członków Stowarzyszenia odbywają się w każdy  trzeci piątek miesiąca w Zespole Placówek Edukacyjnych przy ul.Turowskiego 1 w Olsztynie. Spotykamy się również w grupie wsparcia raz na dwa tygodnie, gdzie pomagamy sobie wzajemnie i rozmawiamy o swoich problemach.     Współpracujemy z Samorządem lokalnym, Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych oraz innymi organizacjami na terenie całego kraju.
Tworzymy zgraną grupę  ludzi, która chce pomagać sobie wzajemnie oraz zapewnić osobom niepełnosprawnym godne miejsce w społeczeństwie.


Do naszego grona może dołączyć każdy, kto dostrzega problemy niepełnosprawności oraz chce wspomóc nasze działania.


Z poważaniem Zarząd Stowarzyszenia

Urszula Przekwas
    Ewa Frąckiewicz
    Izabela Godard
    Ewa Lisowiec
    Paulina Jurjewicz-Klink

Sprawozdania:

Rok 2016

 

Sprawozdania:

Rok 2015

 

Sprawozdania:

Rok 2014


Nasze dostępne  konta:
składki członkowskie, darowizny


Konto bieżące:   Bank Pekao O/w Olsztynie 27 1240 5598 1111 0010 5361 6983
KRS: 0000017290