Rok szkolny 2020/2021

 

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęliśmy starania o włączenie Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie do grona Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Po spełnieniu wymogów formalnych nasza społeczność szkolna otrzymała certyfikat przynależności do grupy szkół i placówek ubiegających się o Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”

 

Akt przynależności

List gratulacyjny

 

 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy oraz obserwacji w roku szkolnym nasze działania skoncentrowane zostały na problematyce związanej z poprawą nawyków żywieniowych uczniów i wychowanków.  

 

 

Problem priorytetowy:

Zagrożenie otyłością wśród dzieci i młodzieży wynikające z niewłaściwych nawyków żywieniowych

 

Nasz cel:

Poprawa nawyków żywieniowych celem eliminacji  produktów niezdrowych z diety