Działania w roku szkolnym 2021/2021

 

Szkolny zespół Promocji Zdrowia, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Placówek Edukacyjnych, zaplanował działania zmierzające do realizacji założonego celu.

 1. Przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące nawyków żywieniowych uczniów i wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

 

 1. Dokonano pomiaru odżywienia uczniów i wychowanków metodą BMI/Siatek centylowych

 

          Kalkulator BMI

 

 1. Przeprowadzono szkolenie dla kadry pedagogicznej “Czym jest edukacja żywieniowa - kulinarna?”

 

 1. Punkt konsultacyjny – porady dietetyka  

W ramach realizowanego w Zespole Placówek Edukacyjnych programu Szkoła Promująca Zdrowie w Zespole Placówek Edukacyjnych w  Olsztynie rozpoczął swoją działalność punkt konsultacyjny z zakresu porad dietetycznych. 
Porad udzielać będzie Patrycja Fijał z Poradni Dietetyki Medycznej w Olsztynie.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i rodziców. Podczas spotkania pani Patrycja wykona analizę składu ciała oraz opracuje indywidualny plan żywieniowy.

Zgłoszenia prosimy kierować do pani Ani Dec – Kwiatkowskiej

 

 1. Warsztaty kulinarne dla uczniów  pod tytułem  „Zdrowe drugie śniadanie”

 

 1. Wprowadzono do szkolnego sklepiku opakowania ekologiczne oraz poszerzono asortyment produktów bezcukrowych i  bezglutenowych.

 

 1. Przygotowanie gazetek informacyjnych dotyczących zagadnień związanych z profilaktyką zdrowego odżywiania

 

 1. Zgromadzenie publikacji, materiałów o tematyce zdrowego odżywiania dostępne dla uczniów, nauczycieli i Rodziców

 

 1. Plakaty z hasłami promującymi zdrowe odżywianie “urwij i weź”

 

 

 1. Utworzenie szkolnego ogródka ziołowego oraz ziołowej ściany wertykalnej

 

 1. Przeprowadzenie cyklu pogadanek na temat zdrowego odżywiania dla wychowanków przedszkola

 

 1. Przeprowadzono projekt pod nazwą "Poradnik zdrowego  i aktywnego ucznia" w ramach którego uczniom przesyłane są poradniki w których zawarte są treści związane z aktywnością, zbilansowaną dietą, ciekawostki o zdrowiu, propozycje posiłków i ćwiczeń.