Dokumenty i akty prawne

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych

Statut Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi nr 25

Statut Przedszkola nr 11

Statut Szkoły Podstawowej nr 4

Statut Szkoły Przysposobiającej do Pracy nr 2

Statut XV Liceum Ogólnokształcącego

Karta zgłoszeniowa do Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi nr 25

Karta zgłoszeniowa do Przedszkola nr 11

Karta zgłoszeniowa do XV Liceum Ogólnokształcącego